HP8640B meetzender

Dit is een van de beste meetzenders die HP heeft gemaakt. Deze kan met een extra optie tot over 1 GHz. Helaas heb ik die optie niet en haakt mij 512MHz. Kan in AM en FM gemoduleerd worden en de counter is ook als losse counter bruikbaar. Echt een superding.

Dit is de carrier bij 12.500 KHz (dus 12,5 MHz) in CW. Het vermogen is -30dBm. De faseruis is erg netjes. De tweede harmonische is -60dBc

This entry was posted in Signal, pulse, functiongenerators. Bookmark the permalink.

Comments are closed.