Handige formules en feitjes die je altijd kwijt bent

Hier komen alleen formules (nog) geen uitleg over hoe en wat.

Radialen per seconde:

2.PI.f (f in Herz)

(Pi = 3,1415927)

Reactantie:

Xl=2.PI.f.L

Xc= 1/2.PI.f.C in standaard waarden of 1000000/2.PI.f.C waarbij f in MHz en C in pF

resonantie in Hz=1/2.PI.Wortel(L.C)

1/2.PI.Wortel(1/L.C) alles in standaardwaarden

In MHz, pF en uH word het: fres=wortel(25330/C.L) en C=25330/L.(f²) en L=25330/L.(c²) en fres=1000/2.PI.Wortel(L.C)

w=2.PI.f of Wortel(1/L.C)

Impedantie:

Z=jw.L+R+1/jw.C=R+j(w.L-1/w.C) R het reële deel, jwl is het inductieve deel, en 1/jw het capacitieve samen = R+jx

Z= Wortel(R²+jX²) in serie kringen

Z= R+jX/Wortel(R²+jX²) bij parallelkringen

Z(equivalent voor kring+verlies)= R+j.w.L/1-w².L.C+jw.C.R

Spoel kwaliteit

Q=Xl/R=w.L/R=1/R.Wortel(L/C)=2.Pi.(opgeslagen spoel energie/energie omgezet in warmte)

Q=Bc/G=w.C/G=w.C.R

Qo (dus bij resonantie)= Bc/G=wo.C/G=wo.C.R=R.Wortel(C/L)

Q0= U².wo.C/U².G

bandbreedte= fo/Qo
Spanning over spoel bij fres= spanning over condensator bij fres = wo.L=1/wo.C= UL/Utotaal= Uc/Utotaal=Qo

admittance=Y=G==1/R=geleiding in Siemens
susceptance van inductie en capaciteit = BL=Bc= 1/wo.L=wo.C

De Q van een kring: niet de zelfde Q maar de Q van de spoel beinvloed hem wel. Fc/(F2-F1) F1 en F2 zijn de -3dB of half-power punten. Fc is center frequentie.

Veel voorkomende waarde, 45 graden op de eenheidscircel en oa gebruikt bij RMS waarden. 1/wortel(2)= 0,707= 3dB

Gevoeligheid in dBm omrekenen naar µV: 10^6*WORTEL(5*10^-2*10^(dBm*/10)). Denk er aan dat het getal in dBm een negatief getal is.

Logaritme:

van een ratio (aantal maal iets of verhouding)

10.log(a/b) bij vermogen

20.log(a/b) bij spanning als in en uitgansimpedantie gelijk zijn !!

Terugrekenen van log naar “aantal maal” 10^(x/10) waarbij x het log getal is wat hierboven uitkwam (anti-log)

0dBm is nul dB tov 1mW. 0dBm is dus 1mW, 10dBm is dan 10mW en 20dBm is 100mW.

Ruisvloer per wortel bandbreedte (Hz.)= gemeten waarde in dBm – 20*log(wortel(bandbreedte))

Ruisbijdrage van een tweede bron = 10*log(100*(10^((dBmt-20)/10)-10^((dBm1-20)/10))), waarin dBmt = totale ruis (somwaarde) en dBm1 = ruisbijdrage ene bron. Je kunt deze formule gebruiken wanneer er niet veel minder dan 1 dB verschil is tussen de somwaarde en de eerste bron; dat is hier van toepassing.

Gamma het reflectie coëfficiënt = Rho is griekse r=(Zsource-ZLoad)/(Zsource+ZLoad) bij ohmse waarden en een waarde tussen -1 en 1. (-1 en 1=100% spanningsreflectie)

De complexe Rho=(Rx-50)/(jx+50) dat is re+im als tegenhanger van r+jx

Ook in polaire notatie om te rekenen door veel calculators en dan uitgesproken als Rho @ x graden

Het graden deel van Rho is Arctan(Rho(Re)/Rho(im))

|Rho| = wortel(re²+em²)

VSWR=(1+|Rho|)/(1-|Rho|)

|Z|=50*((1+|Rho|)/(1-|Rho|))

Return loss= 20*log10(|Rho|)

|Rho|= 10^(returnloss/20)

P(reflected)=U(reflected in het kwadraat) Als dus gamma 0,25 is wordt 0,25*0,25=0,0625 vermogen gereflecteerd = 6,25%)

Rho(re)=|Rho|*cos(graden fase)

Rho(im)=|Rho|*sin(graden fase)

Spoel berekenen, enkelaags lucht:

L in uH=0,394.r².n²/(9.r+10.l) l=spoellengte in cm, r=radius in cm n=aantal windingen

zorg dat l>0.67*r is voor een goede spoel. Bij diameter=lengte is de Q optimaal

n=Wortel(29.L/0,294.r)

Torroids (ringkernen), formules en weetjes:

L in uH= 0,4.PI.n².initiele permabiliteit.Ac.10⁻² / Le Ac: oppervlak doorsnede in cm², Le=effectieve lengte spoel

n=100.Wortel L / Al Al = uH/100windingen L =uH

L=n².Al Dit keer Al = nH/winding en L=nH

n=Wortel (L/Al) idem hier boven

B=magnetische flux dichtheid, H=Magnetisch veld dichtheid

Permeabiliteit u=B/H

B(operate)=in Gauss= Urms.10⁸/4,44.f.n.Ac dus geen saturatie risico. f in Hz

B(saturate)= Als de H niet verder stijgt terwijl de B dat wel doet.

Extra verliezen bij ringkernen:

– hysteresis: de energie die verbruikt wordt om de magnetische deeltjes steeds te reorganiseren bij veldwisselingen

– eddy currents ofwel wervelstromen ontstaan door de inductievoltages in de kern

– minder draad nodig dus minder capaciteit en koperverlies

Ferriet kan bij te hogen vermogens blijvend veranderen in permeabiliteit, ijzerpoeder niet

Ijzerpoeder heeft echter een lagere Al

Ijzerpoeder: afgestemde kringen, filters

Ferriet: breedband toepassingen tot ongeveer VHF

Iedere ringkern (soort/type/maat) heeft een toepasgebied qua vermogen en frequentie. Zie datasheets fabrikanten

Draaddikte, als er staat 2mm² dan is dat 2 millimeter-kwadraad. Het oppervlak van de doornede van de draad dus.

Oppervlak circel= Pi x r² of 0.25 x Pi x d x d d=diameter, r-straal

This entry was posted in Theory general electronics. Bookmark the permalink.

Comments are closed.