Ruisvloermeting ontvangers

Voor meer uitleg over ruis zie mijn artikel hierover elders op mijn site bij uitleg over RF onderwerpen.
We, PH1NE en ik hebben een dagje ontvangers zitten meten. De opstelling bestond uit een jack naar bnc coaxkabel welke de koptelefoon uitgang aan een philips true rms meter koppelt. Een HP8640 meetzender en later nog metingen van de audio doorlaat met agc aan en “prettig” afgestemd, dus de preselector niet vol open en audio op normaal level anders kon de geluidskaart er niet mee overweg. Dit in tegenstelling tot de ruisvloermeting waar de RF gain vol open stond en het audio ook behoorlijk ver open. Met dank aan ON9CVD voor de info mbt het uitvoeren van dit soort metingen. Hij is niet bij de meting verder betrokken geweest dus eventuele fouten zijn mijn schuld.
Hij heeft nog wel een berekening voor mij uitgevoerd mbt de preselector:

RA17L ‘kaal’: -154,46 dBm/Hz
RA17L met externe pre-selector: – 153,46 dBm/Hz
De bijdrage van de pre-selector aan de totale ruisdrempel is daarmee slechts 1 dB. Uit de getallen kunnen we direct de ruisdrempel berekenen van de pre-selector alleen volgens:

ruisbijdrage tweede bron = 10*log(100*(10^((dBmt-20)/10)-10^((dBm1-20)/10))), waarin dBmt = totale ruis (somwaarde) en dBm1 = ruisbijdrage ene bron. Je kunt deze formule gebruiken wanneer er niet veel minder dan 1 dB verschil is tussen de somwaarde en de eerste bron; dat is hier van toepassing.
Hieruit volgt dat de ruisvloer van de pre-selector ligt op: -160,3 dBm/ÖHz, een prima waarde, temeer daar de spec. opgeeft dat deze minstens -154 dBm/ÖHz zou moeten zijn (-120 dBm in 3 kHz.,voor het gemak maar even de -3 dB punten). De ruisbijdrage van de pre-selector ligt daarmee ruim beneden de ruisvloer van de achter geschakelde ontvanger; een gewenste situatie.

De software was Jackd en JAAA. Deze linux software heeft een Spectrumanalyser en kan ruis en een sinus uitsturen. De plaatjes zijn echter gemaakt met de piek-hold functie en een gesweept audiosignaal door de 8640 extern met een driehoek te sweepen. Dit gaf een afdrukbaar plaatje wat een indruk van de filtervorm geeft. We hebben de bandbreedte met de rms meter gemeten in ssb. Dit door een cw signaal te sweepen van 70% tot 100% van de meteraflezing, zijnde 3dB

De ruis wordt gedefinieerd als -174dBm/Hz en berekent mbv de Boltzmann constante. P = 10.LOG(K*T*BW/1mW) dit is de noisefloor
en in 1 Hz wordt dat bij 17C (290K) 10*LOG(1,38E-23*290*1/E-3)=-174dBm (afgerond)

De Yaesu FT950 heeft DSP en AGC en aangezien we het manual niet zo snel vonden kregen we dat niet uitgezet. De werkelijke cijfers zullen minder gunstig zijn. De Racal’s zijn AM ontvangers met een losse BFO. Je luistert dus eigenlijk naar DSB. Er zit bij de RA117 een MA179 presector voor. Deze verslechterd de noisefloor maar dat wordt voor onze oortjes ruimschoots gedefinieerd met een veel rustiger geluidsbeeld. De metingen zijn op de 3dB bandbreedte. Erg leuk maar wat er na die 3dB gebeurd is per ontvanger absoluut niet gelijk. De FT401 bv is heel smal op zijn 3dB bunt. Maar dat is een soort bult op het filter. De FT950 is smal maar loopt minder stijl af en de veraf onderdrukking is veel lager. Het gaat minder diep zeg maar. Dat levert subjectief voor je oren dus meer ruis in je speaker op. Waarschijnlijk veroorzaakt dat de suisende geluiden in het filter (rinkelen)

De racal RA17L met 3KHz filter in dsb mode dus bfo aan. Ook agc is aan.

Dit is de RA117L met MA179 preselector en 3KHz in SSB via SSB unit

De zelfde RA117 maar nu het 100Hz kristalfilter.

Dit is het 300Hz kristalfilter.

De FT950 met het ssb filter in de meest brede stand.

De FT950 in zijn meest smalle stand.

De FTdx401 met mechanisch filter in usb

Het CW filter van de FTdx401

This entry was posted in Experimental measurements. Bookmark the permalink.

Comments are closed.