HP8403A pinmodulator

HP8403 voorkant

Dit is een pinmodulator. Een generator welke een blokgolf met variabele frequentie en duty cycle kan maken. Dat signaal wordt gebruikt om een pindiode array mee aan te sturen. Als je op een diode een variablele DC zet dan gaat hij met het veranderen van de spanning steeds meer geleiden of minder geleiden. De diodes zitten in shunt en vormen een lage of hoge weerstand voor het RF signaal. Als deze hoog is kan het signaal passeren naar de uitgang. Als de weerstand laag is dan werken ze als een soort kortsluiting. Een met DC regelbare verzwakker dus. Je kunt ze lineair gebruiken en merkt dan niets van eventuele gelijkrichting.  De intrinsieke laag (de I in ‘PIN’) zit zó vol ladingsdragers dat die van een halve periode HF in de tegengestelde richting echt niet leeg gaat.

Gelijkrichten doen PINs alleen op heel lage frequenties; met de ohmmeter zie je natuurlijk wèl een diode. Meestal willen we dat ze zo nullig of juist zo oneindig mogelijk zijn, maar je kunt dat dus regelen als je wilt. De pindiodes zitten in losse kastjes en dekken elk een frequentie gebied af.  Normaal zit er een driver uitgang op het apparaat naast een uitgang om hem als pulsgenerator te gebruiken. In mijn apparaat zit er als optie een ingebouwd. Dat is hier later gebeurd. Dat is niks byzonders, de ene originele aansluiting verhuist naar achter en de ander gaat op de module. Door de vrijgekomen gaten steken dan twee N connectors van de module. Ik ben van plan dat weer terug te bouwen zodat ik de gewone puls uitgang voorop kan gebruiken en ook de twee extra modules.

Zonder boven deksel, rechtsvoor zie je een module zitten.

Deze 2,5 Kilo zware modules bevatten de pindiodes

Dit apparaat had zijn toepassing in de luchtvaart. Door een RF signaal hierdoor te sturen en er een blokgof op te zetten gaat hij als een chopper werken. Je krijgt dus CW pulsen met een gefinieerde tijd en delay. Dat werd gebruikt om bepaalde navigatie apparatuur te testen. DME spul, distance measurement equipment. Hier een uitleg van Ruud, PF1F, die daar meer van weet.

De DME spullen werken tussen 960 en 1215 MHz, dus daar zou je dan de 8731B modulator voor gebruiken. De pulsbreedte is 3,5 us en je moet een puls-paar maken, dus steeds twee pulsen, met een onderlinge afstand van 12, 30 of 36 us, voor speciale systemen soms nog een andere afstand. Dat maak je dus met de 8403. Als RF voeding moet je dan nog een RF generator hebben op de frequentie waarop je wilt testen.  De werking van DME is als volgt: het vliegtuig zendt een pulspaar uit op de ingangsfrequentie van het grondstation. Het grondstation ontvangt het pulspaar en checkt de afstand, 12 of 36 us, tussen de twee pulsen. Als het klopt, zendt hij een pulspaar terug op zijn uitgangsfrequentie, met een afstand van 12 of 30 us. De vertraging tussen de TWEEDE ontvangen puls en de TWEEDE verzonden puls is 50 us (soms een beetje anders, maar altijd bekend); die wordt er in het vliegtuig weer afgetrokken. De vertraging die daarna overblijft, komt overeen met tweemaal de (schuine) afstand tussen vliegtuig en grondstation.

This entry was posted in Measurement gear, Other measurement gear. Bookmark the permalink.

Comments are closed.