Tektronix evoluation board

Textronix evaluation board

Onderkant, Photos made by Tek-group member pudu51

Dit was een project via Circuits online maar vooral via de Tekscopes group. Een Tek groep lid ging zelf zover om zijn board gedeeltelijk van componenten te ontdoen ivm foto’s en nameten van componenten waarden. Langzaam maar zeker ontstond zo het schema wat ik (en nog wat andere) heb na gebouwd.

Het manual: Tek Scope Evaluation Board (24-P) let op bijna 9MB

Tek maakte een 9V batterij gevoed test-bord om scopes te testen en evalueren. Vooral bedoeld als verkoop tool. Aan de hand van de foto’s en het manual hebben we door reverse engineering achterhaald hoe het board werkt. Een extra moeilijkheid was de batterijhouder die een deel van de traces afdekte.

Dit was de eerste opzet:

Eerst een simulatie om te achterhalen hoe het werkt

Het signaal links is een puls. Deze gebruik je om de bandbreedte te testen.

De staircase generator

Dit was de stepper of trapgenerator. deze produceert ook glitsches om de triggering in de war te brengen. Verder is hij gemoduleerd, vandaar die brede traces.

De volgende fase

Het bord maakt een blokgolf met een stijgtijd van 2ns. Daarnaast een “noisy” stepper met glitches en een 1,5MHz signaal dat in 30ms zo’n 100mV varieert in amplitude.

Hieronder de volgende fase. Dit nav het ontvangen van de foto van de onderkant, een manual met kleurenfoto’s en foto’s van andere versies. Alleen wist ik de waarde van de condensators niet. Ik had geen 74HCT393 dus wat met een 4060, 4069 en 74LS14’s gespeeld.

versie 4

Hoe het volgens mij werkt:

De 393 is de stepper, de diodes maken de glitches.
Het andere IC vormt drie relexation oscillators. De eerste drijft de stepper aan.
De tweede oscilleert op 1,2MHz. Samen met de 1uF condensator and transistor welke wordt aangedreven door de puls van de stepper.
De derde geeft een hoge frequentie blokgolf. Daarmee wordt de stepper gemoduleerd om noise te genereren. Dit is om de 20MHz bandbreedte en trigger mogelijkheden te testen.

Het laatste testpunt  is afgetakt van de derde stepper poort op Q3. Dat is een puls met een 2ns stijgtijd. Om bandbreedte te controleren en te kijken of de scoop overshoot vertoont.

De 4060 deed het wel maar niet op de diodes dus geen glitsches.
De 74LS14 was erg snel en werkte veel beter.

Het definitieve resultaat met de 4060 maar nog niet de definitieve tester. Ik gebruikte de interne oscillator maar het werkt ook als je hem triggert met de 74LS14

Hieronder het originele schema zoals gemeten, bekeken en opgetekend avan een echt board door David van de Tekgroup. het is downloadbaar als Scope tester.pdf
De component waarden zijn voor HC’s In het zwart staan er HCT waarden bij. Voor de LS14 C1=470nF C2=47uF C3=22pF, R1=330 ohm, R2=1K, R3=100 ohm
Voor de 4060: idem als bij de 393 maar geen diodes.

Scope Tester

Klaar !

gemoduleerd blok

in gezoomd op het gemoduleerd blok

Op de Tek 7603 is de modulatie moeilijk te fotograferen maar als je er op inzoomed wordt het zoals hierboven. de top van het blok gaat in amplitude op en neer. Op een snelle scoop zie je de trace op en neer gaan, op een trage zie je alleen noise. Je ziet het op de foto aan de meerdere traces boven elkaar. Deze scoop is daar snel genoeg voor.

Stepper zonder zichtbare glitsches

De stepper op de 7704, er zijn glitsches te zien maar heel zwak

Kortom, de stepper is nog niet zoals het moet. Ook is de stijgtijd van de puls maar 5ns voor een volgende versie. dat vond ik geen probleem want ik heb genoeg snelle pulsers.

De definitieve versie

Deze is met een 74LS191 4 bit counter.

Het board klaar en in een kastje

Schema getekend door Flash2b van CO

Eindelijk echte Glitsches

Digitaal nog mooier te zien

De nog steeds wat trage puls

Gemoduleerd blok

ingezoomed op de modulatie


Wat andere evoboards die Tek gemaakt heeft:

Een oudere versie

Plaatje uit manual

Weer een ander boardje

Uit de folder

This entry was posted in measurement projects. Bookmark the permalink.

Comments are closed.