Simpel alternatief voor netwerk analyser, de PA4TIM filterfluiter

Voor het afregelen van  filters is een wobbulator, network analyser of SA met tracking generator een ideaal stuk gereedschap. Dat heeft niet iedereen in zijn amateur lab staan. Daarom heb ik samen met een vriend ooit de Filter fluiter bedacht en gebouwd.

Onderstaand schema is een ruisbron op basis van een diode en twee LM386’s als versterker. Dan een balanced mixer, Tor in collector schakeling om een hoogimpedante uitgang te krijgen. Als VFO gebruik ik een meetzender. Na het filter gaat het signaal via een 1:10 probe terug naar een collector schakeling met hoge ingangsimpedantie. Dan weer een mixer, een 1 tor versterker en nog een opamp endversterker. Het audio signaal uit de mixer gaat dan via en filter naar de geluidskaart van de PC waarop een spectrumanalyzer programma draait.

Hij is nu helemaal af en een 16 kring SSB filter in 10 minuten afgeregeld.

De filterfluiter in een oud printerswitch kastje

Van opzij gezien

De voorkant met aansluitingen

Bij deze het schema: De laatste tor voor de LM386 naar de geluidskaart is waarschijnlijk een beetje dubbel op maar die hebben we geplaatst voor de LM386 er zat . De versterking was echter te laag dus toen is die LM er nog achteraf bij gekomen. De zener als ruisbron mag vanalles zijn. De BF324 mag ook een gewone npn in common collector zijn. Ik had geen andere HF tor meer en om hier nu daarom een buis te gaan integreren ging zelfs mij te ver. De voeding is 6V via een 7806 maar hoe dat moet laat ik aan de fantasie van de na-bouwer over. :sneaky2:

Het schema, getekend in PA4TIM-Cad

In JAAA als software (linux)

in spectran

This entry was posted in measurement projects. Bookmark the permalink.

Comments are closed.